Kouzelný svět, kde naleznete vše o ezoterice - věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - astrologie - světlo - filozofie
Dark_Angel_and_Moon_by_Horoklon.png
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Gothic Angel.jpg
A6513-2.jpg

Nejoblíbenější den pro vaši magii je...

Pondělí (24)
Úterý (5)
Středa (4)
Pátek (11)
Sobota (6)
Neděle (9)
Zrcadlo.jpg

Většinou provádíte magii...

živlovou (13)
s kameny (14)
léčení (20)
Metal 001.jpg
Přidat.eu RSS Pridat.eu
Vlk.jpg

 

            Andělů existuje velká spousta. Jenom si to představte: každý člověk má svého anděla strážného – a někteří nejenom jednoho, ale rovnou několik. Zvířata mají také anděly strážné. Sice tedy ne úplně stejně jako lidé (1 člověk = 1 nebo více andělů), ale také je mají. A to není zdaleka vše. Ještě tu s námi je hodně jiných pomocných andělů, kteří se na světě starají o to nebo zase ono nebo pomáhají andělům strážným atd.

            Můžete namítat, že to není pravda, protože přece každý anděl má své jméno (Michael, Uriel, Samael, Barakiel…) a vy se anděly zabýváte a všechny je znáte. Tak to ale není. Andělská jména nám ukazují, jaké vlastnosti který anděl má. To znamená, že když slyšíte určité známé jméno anděla, hned si umíte představit, jakou energií tento anděl vládne, a tak to má být. Jakmile si můžete představit něco, co je ve skutečnosti nadpřirozené a naše mysl není tak úplně schopná to pochopit, máte k tomu naprosto jiný vztah, než kdyby to pojmenované nebylo. Je jistě lepší, když o nějakém anděli přemýšlíte jako o Urielovi, než prostě o nějakém anděli. Jednoduše, pojmenovaní andělé jsou vašimi bližšími přáteli a můžete s nimi lépe navázat kontakt. To ale neznamená, že andělé se jmény jsou ti jediní, kteří existují.

            Známá andělská jména, o kterých tu teď byla řeč nejsou vůbec důležitá. Anděly, které osobně znáte a komunikujete s nimi si můžete pojmenovat úplně jinak – třeba právě jménem z kalendáře, i když pro někoho jiného by tentýž anděl byl například již zmíněný Uriel, protože má odpovídající vlastnosti. Andělská jména tedy fungují spíše jako vzory, podle kterých můžeme určit různé andělské povahy a energie.

Celá andělská říše je velice dobře a pečlivě organizována. Všichni tito andělé patří do různých skupin a přesně vědí, co mají za úkol podle toho, v jaké skupině se nacházejí.

Rozeznáváme 3 základní skupiny andělů: 1., 2. a 3. sféru. Tyto sféry se ještě dále dělí vždy na 3 kategorie:

1. sféra: serafíni, cherubíni, trůnové.

2. sféra: panstva, mocnosti, ctnosti

3. sféra: knížectva, archandělé, andělé

Úplně to vypadá, jako by jednotlivé sféry byly nazvány a očíslovány podle své důležitosti. Pravdou ale je, že žádná z těchto andělských skupin není důležitější než druhá.  Sice andělé 3. sféry vykonávají rozkazy andělů 2. sféry a ti zase vykonávají rozkazy andělů 1. sféry, takže někteří jsou nadřízení a jiní zase podřízení, ale neznamená to, že ti nejvyšší andělé jsou ti nejdůležitější a klidně by se obešli bez dalších nižších sfér a vše by obstarali sami. Andělé by nemohli fungovat tak dobře, kdyby některá sféra chyběla. Všechny sféry si vzájemně pomáhají a spolupracují.

Andělé 1. sféry mají nejblíže k Bohu a jsou tvořeni nejjemnější energií. Andělé 2. sféry se starají o správný chod vesmíru a řídí energie hvězd, planet a dalších kosmických těles, které zkoumají astrologové. Andělé 3. sféry přímo spolupracují s námi a pomáhají nám řešit naše problémy, kdykoli je o to požádáme.

Andělé strážní mohou patřit do jakékoli andělské skupiny. Dokonce můžete zjistit, k jaké skupině patří zrovna ten váš. Máte na výběr v velkého množství možností jak to provést. Zeptejte se na to přímo svého anděla. Možná odpověď uslyšíte, uvidíte, ucítíte… nebo také ne. V tom případě zkuste věštění. Záleží na vás, jaký způsob si vyberete. Dobré je použít kyvadlo a ptát se otázkami, na které se dá odpovědět ANO nebo NE. Nebo si vezměte jakékoli očíslované karty a vyberte z balíčku karty s čísly 1, 2 a 3. Tyto 3 karty zamíchejte. Podle toho, kterou kartu vtáhnete, do takové sféry patří váš anděl. Dále můžete postupovat tak, že si pomyslně označíte čísly 1, 2 a 3 kategorie dané sféry a potom opět zamícháte 3 karty a jednu z nich vytáhnete. Takto zjistíte kategorii sféry, kam patří váš anděl.

autor: Dani

13.03.2015 10:25:40
silvestr3112
Fantasy_Black_angel_with_black_068270_.jpg
1322817-bigthumbnail.jpg
Anděl.jpg

Pochlubte se, co jste vyráběli!

Runy (51)

Setkáváte se s duchovními průvodci?

Jo! (23)
Ne! (15)
Temný anděl.jpg
jinafire_long_by_ninsianna-d5ovfwg.jpg


Dark-Angel-angels-7915006-570-840.jpg

online:
Naučte se nové dovednosti a vyzkoušejte je v praxi! Věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - esoterika - astrologie - filozofie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one