Kouzelný svět, kde naleznete vše o ezoterice - věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - astrologie - světlo - filozofie
Dark_Angel_and_Moon_by_Horoklon.png
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Gothic Angel.jpg
A6513-2.jpg

Nejoblíbenější den pro vaši magii je...

Pondělí (24)
Úterý (5)
Středa (4)
Pátek (11)
Sobota (6)
Neděle (9)
Zrcadlo.jpg

Většinou provádíte magii...

živlovou (13)
s kameny (14)
léčení (20)
Metal 001.jpg
Přidat.eu RSS Pridat.eu
Vlk.jpg
Lenormand - obrázek

Lenormand - obrázek

Výklady Lenormandu

 

Velká tabule

 

Tento výklad je asi nejznámější a také nejpoužívanější. Podle mě také nejlepší. Spočívá v tom, že se vedle sebe na stůl lícem nahoru vyloží celý balíček ve čtyřech řadách po devíti kartách, přičemž jednotlivé karty se postupně odebírají z vrchní strany balíčku.

Podle toho zda je tazatel muž nebo žena, vyhledejte ve velké tabuli signifikátora. Pro muže slouží jako signifikátor karta Pán, pro ženu Dáma. Následně si prohlédněte okolní karty. Nejdůležitější jsou karty uspořádány do tvaru kříže, v jehož středu leží osobní karta (Pán nebo Dáma). Tomuto uspořádání ve velké tabuli se říká karmický kříž. Karty v řadě od osobní karty nalevo naznačují minulost. Karty napravo ve stejné řadě mluví o budoucnosti nebo možném vývoji situace. Karty ve sloupci přímo nad osobní kartou označují přítomnost nebo myšlenky osobya její očekávání, a karty pod osobní kartou vypráví o tom, co daná osoba potlačuje nebo nechce vidět nebo také o přítomnosti. Následně si prohlédněte diagonálně uspořádané karty, které mají souvislost s osobní kartou. Diagonály vedoucí vlevo nahoru a vlevo dolů od osoby mluví o tom, co v minulosti vedlo k situaci, na níž se tazatel ptá. Diagonály vedoucí směrem vpravo nahoru a vpravo dolů se týkají možných variant budoucnosti. Říkají vám, jak osoba ovlivňuje svými činy budoucnost.

 

Pyramida

 

Velkou výhodou výkladu je, že otázka nemusí být formulována naprosto přesně. Postačí vám pouze téma problému.

            Zamíchejte balíček a vyložte katry do tvaru pyramidy tak, aby v první řadě byla jedna karta, ve druhé řadě pod první kartu položte dvě karty, následně pod ně tři, dále čtyři a nakonec pod poslední řadu čtyř doprostřed karet položte ještě jednu kartu. Celkem jste vyložili 11 karet.

            Hlavními kartami jsou tyto: 1, 5 a 11. Tyto karty jsou něco jako signifikátor výkladu. Mluví o hlavních bodech a skutečnostech, které bychom měli znát, abychom správně pochopili situaci. Poslední karta také může sloužit jako ukazatel možného řešení problému nebo ukazuje, co z celého výkladu vyplývá.

            Dále si všimněte vnějších šikmých linií. A  potom kombinujte vždy dvě až tři libovolné karty ležící blízko sebe v pyramidě.

            Můžete také interpretovat výklad podle horizontálních linií. První tři fuhgují jako signifikátor situace nebo tématu. Další tři karty (4, 5, 6) ukazují možné řešení problému. Posledních čtyři karty znamenají budoucnost. Poslední karta je shrnutí celého výkladu.

 

Most

 

Tento výklad má velice příhodný název, protože opravdu připomíná most, pomocí kterého se dostaneme z místa A do místa B. Je velice dobře použitelný vždy, když potřebujete vědět, co musíte udělat, abyste například dosáhli svého vytouženého snu nebo cíle.

            Vyložte jednu kartu, která symbolizuje přítomnost – místo A. To je současný stav. Dále nechte mezeru a vyložte po sobě pět karet. Tyto karty představují, co musíte udělat, abyste se dostali do místa B. Vynecháme trochu místa a vyložte poslední kartu – místo B. To je váš cíl, kterého chcete dosáhnout.

 

Kdy se co stane

 

            Pokud se chcete dozvědět, kdy se něco stane nebo jak dlouho bude trvat jistá záležitost, použijte tento výklad. Ale pozor, tento výklad není vhodný pro začátečníky, protože abyste poznali, co vám chtějí karty říct, musíte dobře znát alespoň základní významy každé jednotlivé karty a musíte plně důvěřovat své intuici.

            Karty vyložte následně: vždy do vodorovné řady položte jeden list doprostřed, druhý vlevo a třetí vpravo od první karty. Takto postupujte, dokud nebudete přesvědčeni, že už není nutné vykládat další řady.

            Intuitivně musíte poznat, jak dlouhé časové období jednotlivé řady označují. To mohou být dny, týdny, měsíce, roky, ale třeba také celá desetiletí.

            Při interpretaci výkladu si všímejte hlavně prostředních karet každé řady. Ty charakterizují hlavní události. Ostatní dvě karty rozšiřují výklad hlavní karty o další důležité informace.

 

 

Ještě bych chtěl upozornit na interpretaci určitých karet. Některé karty se totiž čtou podle toho, na jakou stranu se postavy na nich dívají, nebo jak jsou vyobrazené symboly natočeny vůči okolním kartám.

            Zejména se toto týká těchto karet:

           

            Had – Kam se dívá, tam plive jed.

            Liška

            Medvěd

            Čáp – Na straně, kam se dívá čáp, dojde ke změně.

            Pes

            Myši – Kam se myš dívá, tam hledejme slabé místo nebo je to teprve ohroženo. Na druhé straně může číhat zrada nebo něco není, jak by mělo. Taková záležitost je ve špatném stavu.

            Pán – Kam se dívá, to je pro něj hlavní téma. Podle jeho postoje vnímáme jeho vztah k ostatním věcem ve výkladu. Co má za zády, to nevidí nebo nechce vidět.

            Dáma – U ní je to stejné jako u Pána.

            Jezdec – Pokud míří k osobní kartě, osoba dostane brzy nové zprávy (o čem, to poví okolní karty). Jestliže se Jezdec nachází osobě za zády, něco osobě chybí (opět se musíme podívat na ostatní karty).

            Jetel – Kam se jetel přiklání, odtud čekejme štěstí, odkud se odklání, tam bude štěstí chybět.

            Mraky – Pokud je právě čteným kartám blíže tmavá strana, upozorňuje karta Mraky na nějaké skryté nebezpečí nebo prozrazuje, že na této straně něco není úplně v pořádku. Také může tlumit význam pozitivních karet. Světlá strana naopak vrhá světlo na horší karty. Říká nám, že jestli momentálně řešíme nějakou neveselou záležitost, brzy se vše urovná k naší spokojenosti.

            Kosa – Kam míří špička kosy, to je silně ohroženo, co se nachází na druhé straně od této karty, od toho čekejme velké překvapení nebo právě před tím nás kosa varuje.

            Pruty – Kam míří metla, to se vyjasní nebo úplně vyřeší. Kam míří pruty, odtud přijde něco nepříjemného.

 

 

            Všímejte si také rozložení karet vůči osobní kartě. Čím dále je daný list od osobní karty, tím je to věc pro osobu nepodstatnější. Čím blíže se karty nacházejí, tím důležitější význam mají pro tazatele.

 

            Myslím, že u těchto karet tolik nezáleží na tom, jakou sadu si vyberete. Obrázky na kartách jsou samy o sobě velice symbolické, takže je to na vás. Hlavně by se vám vaše sada měla líbit, aby k vám vaše karty snadno mluvily. Ale měli byste při výběru sady dbát na to, aby výše zmíněné karty plnily svou funkci. To znamená, že postavy, zvířata nebo věci na kartách by se měly zřetelně dívat nebo by měly být natočeny jedním směrem. To znamená, že zvířata a postavy se nesmějí dívat dopředu, ale někam do strany.

 

            Dalšími variantami tohoto karetního systému jsou „Cikánské karty“ a „Kipper karty“. Tyto věštecké pomůcky jsou velice podobné Lenormandům. Dokonce některé listy nesou stejný název a význam, jiné jsou shodné významem. Pro obě tyto další karetní hry platí stejné způsoby výkladu jako pro Lenormandy.

 

autor: Dani

 

 

13.12.2015 16:07:02
silvestr3112
Fantasy_Black_angel_with_black_068270_.jpg
1322817-bigthumbnail.jpg
Anděl.jpg

Pochlubte se, co jste vyráběli!

Runy (51)

Setkáváte se s duchovními průvodci?

Jo! (23)
Ne! (15)
Temný anděl.jpg
jinafire_long_by_ninsianna-d5ovfwg.jpg


Dark-Angel-angels-7915006-570-840.jpg

online:
Naučte se nové dovednosti a vyzkoušejte je v praxi! Věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - esoterika - astrologie - filozofie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one