Kouzelný svět, kde naleznete vše o ezoterice - věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - astrologie - světlo - filozofie
Dark_Angel_and_Moon_by_Horoklon.png
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Silvestr Daniel Wysokinski na Facebooku
Gothic Angel.jpg
A6513-2.jpg

Nejoblíbenější den pro vaši magii je...

Pondělí (24)
Úterý (5)
Středa (4)
Pátek (11)
Sobota (6)
Neděle (9)
Zrcadlo.jpg

Většinou provádíte magii...

živlovou (13)
s kameny (14)
léčení (20)
Metal 001.jpg
Přidat.eu RSS Pridat.eu
Vlk.jpg

Malý kurz tarotu pro úplné začátečníky

Malý kurz tarotu - obrázek

Malý kurz tarotu - obrázek

Jak se naučit znát řeč tarotu

 

Malý kurz tarotu

 

 

  1. Váš balíček

 

Vyberte si tarotovou sadu podle svých představ.

Prohlédněte si v klidu každou kartu zvlášť a vnímejte energie, které k vám karty vysílají (nálady, pocity, barvy, postavy, symboly…)

Zkuste si promyslet u karet, které vás zaujmou na první pohled, co asi tato karta představuje.

Všímejte si skrytých významů (barvy, symboly, hodnoty…)

 

 

  1. Velká arkána

 

Uvolněte se, nikam nespěchejte. Prohlédněte si pomalu jednu kartu po druhé.

Jak na vás karty působí?

Zkuste odhadnout jejich kladný a záporný význam podle své intuice nebo také pomocí jejich symboliky.

Zamyslete se nad číselnými hodnotami jednotlivých karet.

Vidíte nějakou souvislost mezi jednotlivými kartami?

Zkuste přiřazovat vždy jednu kartu k určitému životnímu tématu nebo k vašim vlastním zážitkům.

Které karty mají pro vás pozitivní a které negativní význam? Zdůvodněte svou domněnku.

Zamíchejte karty a vytáhněte jednu. Dívejte se na ni jednu minutu. Poté kartu o točte lícem dolů a zapište si její možné významy (všechny, které vás momentálně napadnou – i ty, které s obrázkem na kartě přímo nesouvisí).

 

  1. Malá arkána (bez dvorních karet)

 

Vyberte si vždy jednu barvu (hole, poháry, meče, pentakly) a na tu se zaměřte.

Rozložte před sebe do řady všechny karty jedné barvy od esa po desítku. Zkuste popsat, co vidíte na jednotlivých kartách a potom převyprávějte příběh, který tvoří karty ve svém pořadí. Pokud se toto nedaří, pro začátek hledejte souvislosti alespoň mezi dvěma nebo třemi kartami.

Připomínají vám aspoň některé karty nějaké životní situace?

Připomíná vám nějaká karta životní situaci, ve které jste se sami ocitli?

Zkuste z karet cítit živel, ke kterému patří (oheň, voda, vzduch, země).

Jaké emoce vykazují postavy zobrazené na kartách?

Jaké společenské postavení můžeme u postav rozeznat?

 

  1. Dvorní karty

 

Opět si vyberte vždy jednu barvu.

Zkuste vstoupit do karet a představit si sebe v pozici vyobrazené postavy. Co cítíte? Jak vypadá vaše okolí, když se podíváte očima postavy? Vidíte nějaké skryté symboly? Všimněte si, co máte na sobě. Jaké je vaše společenské postavení? Jaký vztah máte ke svému živlu?

Jaké emoce asi pociťuje postava?

Na co asi postava myslí?

Připomíná vám postava nějakou osobu z vašeho okolí (povahou, vlastnostmi, vzhledem…)?

Zkuste odhadnout, jak by se postava na kartě zachovala například v situaci, kterou právě teď řešíte.

Jaké kladné a záporné stránky vykazuje povaha dané postavy?

Jaké silné a slabé stránky má postava?

 

 

  1. Způsoby výkladu

 

Příběh

 

  1. Míchejte karty, dokud nebudete mít pocit, že jsou dobře zamíchány nebo že prostě máte přestat. Uvolněte se při tom a myslete na svou otázku.
  2. Rozložte zamíchané karty na stůl do půlkruhu lícem dolů. Levou rukou pomalu jezděte ve vzduchu nad kartami a vnímejte jejich energii. Postupně vybírejte z vějíře karty, u nichž jasně cítíte, že je máte vytáhnout. Karty jednu po druhé rozkládejte do vodorovné řady před sebe v pořadí, jak jste je vyndali z vějíře. Je na vás, kolik karet použijete. Tahejte karty, dokud si nebudete jisti, že vám tyto karty určitě prozradí všechny potřebné informace, které se potřebujete dozvědět. Ale pamatujte si: čím méně pro začátek, tím lépe.
  3. Postupně si prohlédněte všechny karty, jak jdou za sebou.

Jak na vás jednotlivé karty působí? (dobře, velmi dobře, vyloženě špatně, znepokojivě…) Nechte na sebe působit jejich barvy a atmosféru.

Koho na kartách vidíte? Mohou to být osoby z vašeho okolí, které mají souvislost s otázkou, na kterou se ptáte.

Říkejte nebo si zapisujte první dojmy a nápady nebo možné významy.

Vidíte mezi kartami nějaké spojitosti? Vidíte nějaké spojitosti v symbolice karet vůči vašemu problému?

Zkuste vyprávět příběh podle karet, jak jdou po sobě.

 

3 karty

 

1.      Vytáhněte z vějíře jednu kartu. To je signifikátor situace. Určuje momentální stav situace a energie týkající se této situace.

2.      Vytáhněte druhou kartu a položte ji nalevo pod signifikátora. Tato karta znamená dobré možné řešení situace.

3.      Vytáhněte třetí kartu, kterou položíte pod signifikátora napravo. Karta ukazuje řešení situace, na které byste neměli přistoupit. Je to špatné řešení.

 

7 karet – rozhodování

 

Tento výklad se používá, pokud se nemůžete rozhodnout mezi dvěma možnými variantami.

1.      Vyberte z vějíře jednu kartu. To je signifikátor.

2.      Vyberte z vějíře další tři karty a položte je pod sebe nalevo pod signifikátora. Tyto karty ukazují, jak by se situace změnila, pokud byste se vydali jedním možným směrem.

3.      Vyberte další tři karty a položte je pod sebe napravo pod dignifikátora. Tyto tři karty hovoří o tom, jak by situace vypadala, pokud se vydáte tímto druhým směrem.

 

 

Meditace nad kartami

 

Zamíchejte karty a vytáhněte jednu z balíčku (nebo tu, jejíž význam je vám nejméně jasný). Vezměte si kartu před sebe a několik minut se na kartu nepřetržitě dívejte. Prohlížejte si ji a všímejte si i těch nejmenších detailů. Přemýšlejte o tom, co je na kartě vyobrazeno a proč životní situace, kterou tato karta vyjadřuje, je znázorněna právě takto. Zapište si své postřehy a myšlenky o kartě. Později se ke svým zápiskům vraťte a znovu se nad nimi zamyslete.

autor: Dani

12.03.2015 11:41:45
silvestr3112
Fantasy_Black_angel_with_black_068270_.jpg
1322817-bigthumbnail.jpg
Anděl.jpg

Pochlubte se, co jste vyráběli!

Runy (51)

Setkáváte se s duchovními průvodci?

Jo! (23)
Ne! (15)
Temný anděl.jpg
jinafire_long_by_ninsianna-d5ovfwg.jpg


Dark-Angel-angels-7915006-570-840.jpg

online:
Naučte se nové dovednosti a vyzkoušejte je v praxi! Věštění - magie - duchovno - andělé - víly - sny - čarodějnictví - esoterika - astrologie - filozofie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one